domů!

Konečně šťastný domov
ve spolupráci s www.kockaapravo.cz

-----------------------------------------------------------------
Existují dvě útočiště před bídou světa - hudba a kočky
Albert Schweitzer
-----------------------------------------------------------------
Domů
O nás
Akce
Příjem koček
Příběhy koček
Nabídka koček
Zápisy ze schůzí
Naši sponzoři
Návštěvy
Kontakt
Facebook

Napsali/ natočili o nás:
- v Rumburských novinách:
      - č. 10/2009
      - č. 01/2010
- v Děčínském deníku
- Chcete mě? na www.ivysilani.cz


Fotky:
- našly svůj domov

Zápisy ze schůzí a zprávy z hospodaření

----------------------------------------------------------------------------------------
HOSPODAŘENÍ Občanského sdružení ”Konečně šťastny domov” v roce 2017

PŘEVOD Z ROKU 2016 hotovost 62,00 kč
Na účtě 82,56 kč
Celkem 144,56 kč

PŘÍJEM ZA ROK 2017
Sponzorské dary 225 700kč
Příspěvek za pobyt 8 000kč
Prodej různého zboží 70 000kč
Celkem 303 700kč

VÝDAJE ZA ROK 2017
Krmivo 116 146,00kč
Kastrace 8kocourů, 62koček 58 500,00kč
Léčení 7 911,00kč
Léky 54 975,00kč
Režije spojená s provozem útulku 55 976,05kč
Celkem 293 508,05kč

PŘEVOD NA ROK 2018
Hotovost 1 357,00kč
Na účtě 8 979,51kč
Celkem 10 336,51kč


HOSPODAŘENÍ za rok 2016


Převod z roku 2015 hotovost 915.-
Banka 3.426,17

Příjem rok 2016
sponzorské dary 279.000,-
Příspěvek na pobyt 12.000,-
Příjem celkem 295.241,17

Výdaje rok 2016
kastrace 37 koček, 7 kocourů 25.367,-
krmení 159.331,30
léčení 14.660,-
léky 22.621,-
chovatelské potřeby 39.056,-
provozní režie 25.478,31
výdaje celkem 295.196,61

Převod na rok 2017 hotovost 62,-
Banka 82,56
Převod celkem 144.56

V azylu žije stále 40 – 50 koček


HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015


hotovost 10 356,-
Banka 22 004,85
Celkem 32 360,85
Příjem rok 2015 250 331,-

Sponzorské dary
Příjem celkem 282 691,85
Výdaje rok 2015
Kastrace 50koček , 11kocourů 35 492,-
Krmení 139 835,-
Léčení 22 872,-
Léky 43 377,-
Chovatelské potřeby 3 365,-
Provozní režie 33 409,68
Výdaje celkem 278,350,68

Převod na rok 2016
hotovost 915,-
Banka 3 426,17
Převod celkem 4 341,17

V azylu žije 40 – 50koček které se musí krmit a léčit.
Tyto kočičky jsou možné k odběru lidem , kteří se o ně budou dobře starat.

HOSPODAŘENÍ za rok 2014


převod z roku 2013:
hotovost 4 709,-
na účtě 159,-

Příjem za rok 2014:
Sponzorské dary 222.175,69
celkem 227,043.85

Výdaje za rok 2014:
kastrace 33 koček, 15 kocourů: 32 097,50, léčení 8 020,- léky 50 859,- krmivo 86 459,- režie spojená s činností 12 240,35,- chovatelské potřeby 5 007,-

VÝDAJE CELKEM 194 683,35,-
Převod na rok 2015 v hotovosti 10 356,-, na účtě 22 004,85, převod celkem 32 360,85


Hospodaření roku 2013

Příjem - za rok 2013
Sponzorské dary v hotovosti 151.983,-
příjem celkem 151.983,-
převod z roku 2013 hotovost 1 509,-
na účtě 1.737,52,-

Výdaje - za rok 2013
kastrace 59 koček,18 kocourů 45 514,-
léčení 17 343,-
léky 32 398,-
krmivo 43 679,-
režie spojená s činností 11 472,16,-
výdaje celkem 150.361,16,-

Převod na rok 2014:
v hotovosti 4.709,-
na účtě 159,36,-
převod celkem 4.868,36,-

V azylu stále žije průměrně 30 - 45 koček, kocourů a koťat které se musí krmit a léčit, pravidelně zbavovat porazitů.
Tyto kočičky jsou možné k odběru hodným lidem které se o ně budou dobře starat.
V Rumburku 31.3.2014

Zpráva z hospodaření OS za rok 2012Přijmy za rok 2012
Spozorské dary:
- v hotovosti: 155.570,-
- příspěvek za pobyt: 10.170,-
Celkem 165.740,-

Převod z roku 2011:
hotovost 0
na účtě 6.047,75

Výdaje za rok 2012
- materiál na údržbu kočičího zázemí: 26.675,-
- kastrace 42 koček: 28.380,-
- kastrace 9 kocourů: 2.700,-
- jejich doléčení: 23.330,-
- léky: 20.913,-
- krmivo: 59.887,-
- režie spojená s činností: 6.080,-
Výdaje celkem 167.965,- kč

Převod na rok 2013:
- hotovost 1509,-
- na účtě 2.314,41,-
Celkem 3.823,41,-

Dále bylo vykastrováno 30 koček a 9 kocourů. Tyto azyl nefinancoval, pouze je pomohl uskutečnit. To znamená, že je od majitelů odebral, nechal vykastrovat a zase majitelům vrátil. V azylu žije 25 koček a 10 koťat, které se musí krmit a léčit. Tyto kočky jsou možné k odběru lidem, kteří o ně budou pečovat.
V Rumburku 24.03.2013

Zpráva z hospodaření OS za rok 2011Přijmy
Sponzorské dary celkem: 168.180.-
Převod z roku 2010: hotovost 802.-
Na účtě: 1.321,05

Výdaje
Materiál na údržbu a opravy kočičího zázemí: 6.111.-
Kastrace 43 koček: 23.760.-
Kastrace 11 kocourů: 2.100.-
Jejich doléčení: 21.272.-
Léky: 14.939.-
Krmivo: 82.700.-
Režie spojená s činností: 8.165.-
Výdaje celkem: 159.047,-
Převod na rok 2012 hotovost 0,-
Na účtě: 11.257,-
Celkem: 11.257,-


Zpráva z hospodaření OS za rok 2010Přijmy
Sponzorské dary v hotovosti: 106.600,-
Krmení : 12.781.-
Příjmy celkem: 119.380.-
Převod z roku 2009: 10.291?26
Celkem 129.672,-

Výdaje
Materiál na postavení kočičího zázemí: 12.842.-
Kastrace 43 koček: 26.430.-
Kastrace 11 kocourů: 3.400.-
Jejich doléčení 10.027.-
Léky: 7.790.-
Krmivo : 44.431.
Utracení velmi nemocné kočky: 150.-
Režie spojená s čiností: 22.482.-
Výdaje celkem: 127.552.-
Převod na rok 2011: 2.120.-

V azylu žije stále 30-45 koček a koťat, které se musí léčit a krmit. Tyto kočky jsou možné k odběru lidem, kteří jim zajistí šťastný a spokojený život.

Zpráva z hospodaření OS za rok 2009

zveřejněno 08.12.2009

Přijmy jsou pouze jako sponzorské dary peněžní a věcné:
v hotovosti                        58.600,-
sklopec                             2.000,-
krmivo                              8.189,-
celkem                             68.789,-

Výdaje na provoz mikroazylu:
zřízení kočičího mikroazylu        12.900,-
kastrace 41 koček                  21.520,-
léčení                             15.442,-
léky                                4.436,-
krmivo                              4.885,-
utracení 1 kočky                      100,-
provoz mikroazylu                  12.900,-
celkem                             68.575,-
-----------------------------------------------------------

Zpráva z hospodaření našeho občanského sdružení

Stav k 30.09.2009, zveřejněno 16.9.2009

Příjmy:
Sponzorské dary v hotovosti        48.800,-
Krmení                              3.700,-
Sklopec                             2.000,-
Celkem                             54.500,-

Výdaje:
Materiál na stavbu kočičího zázemí 11.028,-
Kastrace 27 kočiček                13.700,-
+ jejich doléčení                   3.779,-
Léky                                3.278,-
Krmivo                              9.354,-
Chovatelské potřeby                 3.125,-
Utracení velmi nemocké kočičky        100,-
Režijní náklady (auto,telefon)      5.000,-
Celkem                             49.364,-

Zůstatek peněz v hotovosti          3.203,-
Zůstatek peněz v bance              1.932,81
-----------------------------------------------------------

2. veřejná schůze výboru ze dne 30.07.2009

Přítomní účastníci:
Honsů Miluše, MVDr. Baudyš Oldřich, Baudyšová Dáša, MUDr. Kučerová Martina, Šírová Miluše

Program:
1. sečtení sponzorských darů
2. projednání "akce Podhájí", plán na odchyt koček v této lokalitě
3. instruktáž o manipulaci se sklopcem na odchyt koček
4. volná diskuse
-----------------------------------------------------------

1. veřejná schůze výboru ze dne 20.05.2009-----------------------------------------------------------